Campaign Materials & Templates

cm-general

Campaign Materials & Templates

If you are thinking about holding your own “Heroes of Football” event, we are here to help you with all the campaign materials you may require.

Missing something? Please get in touch and we will be more than happy to help you out with anything specific.

English

Nederlands

Deutsch

Italiano

Français

Español

uk-flag

Communication website matchday

On this page you can find some examples of texts and visuals which you can use for your communication about LGBTIQ-actions (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer). You can adapt these texts so they fit your specific actions that your club will do.

We wish you a lot of success with your actions and campaigns!

Example:

During the match of today (NAME OF YOUR CLUB) supports the “Heroes of Football” campaign. With this support, our players, staff, volunteers & board want to reinforce the message that everybody is welcome in our club, regardless of your sexual orientation or gender identity. We will do the following actions during the match and in the future:

(more info about club actions)

Quote player/staff/board: ‘I support this campaign because…’

Heroes of Football is a European project which wants to achieve that LGBTIQ people feel welcome and safe on and off the pitch. Therefore they developed tools like a Virtual Reality Game, a toolkit with interesting tips, a European documentary, etc.

Prejudges and discrimination in football affects us all, not just LGBT people. In fact a lot of the homophobic language and abuse that is directed at football players, managers, officials and fans, targets heterosexual people. This doesn’t mean that it’s OK.

Using discriminatory language towards someone because you don’t like the way they play football, manage a team, make a refereeing decision or because of whom they support is wrong. It’s against the Laws of the Game and can be a criminal offense, but most importantly, it can make football an intimidating and unpleasant place for people.

In recent years, professional footballers Robbie Rogers and Thomas Hitzlsperger publicly announced that they were gay. Both of these players have talked about the challenges of being gay men within professional football and the impact that anti-gay jokes, language and chanting can have on confidence and self-esteem.

Football is changing and more people are coming out in the professional game. But we still have some way to go to make sure that football is a welcoming sport for all sections of the community.

Therefore we ask you to help our club (CLUB NAME) during our Heroes of Football campaign to tackle prejudges and discrimination concerning LGBTIQ-people. Together we can make football a sport which welcomes everyone!

More info:

 

Homophobic and other discriminatory language: report it!

If you notice in our club any homophobic or other discriminatory language and behavior, please report this to one of our board members. We will research the facts together with all the persons involved to see how we can handle this.

Example: communication speaker

The match of today is designated to the Heroes of Football campaign. With this campaign we want to give the signal that everybody is welcome in our club, whatever their sexual orientation or gender identity. Support this campaign and help us to create a football environment where everybody can be who they are. Thank you!

Social media

Here you can find some possible tweets and facebook posts to support the Heroes of Football campaign.

Facebook

(CLUB NAME/ORGANISATION) supports proudly the Heroes of Football campaign. Together we can make of football a sport where everybody is welcome.

Are you in? More info: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

For (CLUB NAME/ORGANISATION) it’s important that everyone feels welcome at our club. Therefore we support the Heroes of Football campaign during today’s match!

More info: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Twitter

(CLUB NAME/ORGANISATION) supports proudly the Heroes of Football campaign. Football is for everyone!

More info: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

nl-be-flag

Voorbeeldcommunicatie website op wedstrijddag:

Op deze pagina vind je een aantal voorbeeldteksten en visuals die je kan gebruiken voor jouw communicatie over LHBT-acties (Lesbienne, homoseksueel, biseksueel en transgender). Je kan deze aanpassen op basis van de specifieke acties die jullie zullen ondernemen.

We wensen jullie alvast veel succes met jullie acties en campagnes!

Tijdens de wedstrijd van vandaag steunt (clubnaam) de “Heroes of Football” campagne. Onze spelers, staf, vrijwilligers en bestuur willen hiermee de boodschap versterken dat in onze club iedereen welkom is, wat ook je seksuele oriëntatie of genderidentiteit is. Wij zullen tijdens deze match en in de toekomst de volgende acties ondernemen: (meer info over acties)

Quote speler/staf/bestuur: “Ik steun deze campagne omdat…”

Heroes of Football is een Europees project dat ervoor wil zorgen dat LHBT’s zich welkom & veilig voelen op en naast het voetbalveld. Zij bieden hiervoor tools aan zoals een virtual reality belevenis, een toolkit met interessante tips, een Europese documentaire, enz.

Vooroordelen en discriminatie in voetbal treffen iedereen en niet alleen LHBT-mensen. Het is zelfs zo dat heel wat homofobe taal en gedrag dat gericht is naar voetbalspelers, managers, officials en supporters, zich focust op heteroseksuele mensen. Dit betekent echter niet dat dit ok is.

Discriminerende taal gebruiken tegen iemand omdat je zijn/haar scheidsrechterbeslissing, manier van spelen, coachingstijl… niet apprecieert, is niet correct en gaat in tegen de geldende voetbalreglementen. Maar nog belangrijker is dat het voetbalveld hierdoor een intimiderende en onveilige omgeving kan worden voor mensen.

Tijdens de afgelopen jaren kwamen enkele professionele spelers zoals Robbie Rogers en Thomas Hitzlsperger uit de kast. Beide spelers spraken over de uitdagingen van homoseksuele mannen in het professionele voetbal en de impact van grapjes, taal en liederen over homoseksualiteit op het zelfvertrouwen.

Het voetbal verandert en meer mensen komen uit voor hun geaardheid binnen de topsport. We moeten echter nog wat stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het voetbal een sport is waar iedereen zich welkom voelt.

We vragen jullie dan ook om onze club, (clubnaam), te helpen tijdens onze Heroes of Football campagne om vooroordelen en discriminatie tegen LHBT-mensen aan te pakken. Samen kunnen we van voetbal een sport maken die iedereen verwelkomt!

Meer info:

Homofobe en andere discriminerende taal: meld het!

Als je in onze club te maken krijgt met homofobe of andere discriminerende taal en gedrag kan je dit steeds melden aan één van onze bestuursleden. Wij bekijken vervolgens samen met alle betrokkenen hoe we dit kunnen aanpakken.

Voorbeeldcommunicatie Speaker

De match van vandaag staat in het teken van de Heroes of Football campagne. Via deze campagne willen we het signaal geven dat iedereen welkom is in onze club, wat ook je seksuele geaardheid of genderidentiteit is. Steun deze campagne en zorg er samen met ons voor dat voetbal een sport is waar iedereen zichzelf kan zijn! Alvast bedankt!

Social media

Hieronder vind je een aantal mogelijke tweets en facebookposts om de Heroes of Football campagne te ondersteunen.

Facebook

(clubnaam/organisatie) steunt met trots de Heroes of Football campagne! Samen maken we van voetbal een sport waar iedereen welkom is. Doe jij ook mee? Meer info: www.heroesoffootball.eu  #heroesofftbl

Voor (clubnaam) is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op onze club. Daarom steunen wij de Heroes of Football campagne tijdens de match van vandaag! Meer info: www.heroesoffootball.eu  #heroesofftbl

Twitter

(clubnaam/organisatie) steunt met trots de Heroes of Football campagne. Voetbal is er voor iedereen!

Meer info: www.heroesoffootball.eu  #heroesofftbl

de-be-flag

Fußball

Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele für Texte und Grafiken, die Sie im Rahmen Ihrer Kommunikation über LGBT-Aktionen (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und transsexuell) nutzen können. Sie können die Texte so anpassen, dass sie zu den spezifischen Aktionen Ihres Vereins passen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten!

Beispiel: Website-Mitteilung am Spieltag

Während des heutigen Spiels unterstützt (Name des Vereins) die „Heroes of Football“-Kampagne. Damit möchten unsere Spieler*innen, Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und der Vorstand die Botschaft unterstreichen, dass jeder in unserem Verein willkommen ist, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Dazu werden wir während des Spiels und zukünftig folgende Aktionen durchführen:

(mehr Informationen über die Aktionen)

Zitat Spieler / Personal / Vorstand: „Ich unterstütze die Kampagne, weil…“

„Heroes of Football“ ist ein europäisches Projekt, mit dem erreicht werden soll, dass sich LGBT-Personen auf und abseits des Spielfelds willkommen sowie sicher fühlen. Dafür wurden unterschiedliche Medien entwickelt, wie bspw. ein Virtual Reality-Spiel, ein Toolkit (Handreichung) mit interessanten Tipps zur Auseinandersetzung mit der Thematik oder ein Dokumentarfilm.

Vorurteile und Diskriminierung im Fußball betreffen uns alle, nicht nur LGBT-Personen. Tatsächlich zielt ein Großteil der homophoben Äußerungen gegenüber Fußballspieler*innen, Manager*innen, Funktionär*innen und Fans auf die Beleidigung heterosexueller Personen ab. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies in Ordnung ist.

Die Verwendung diskriminierender Sprache gegenüber anderen Menschen, weil es einem nicht gefällt, wie diese Fußball spielen, eine Mannschaft führen, Spielentscheidungen treffen oder wen sie unterstützen, ist falsch. Es ist gegen die Spielregeln und kann zudem eine Straftat darstellen. Aber am wichtigsten ist es, dass der Fußball dadurch zu einer unangenehmen und einschüchternden Umgebung für andere Menschen werden kann.

In den letzten Jahren haben Profifußballer wie Robbie Rogers und Thomas Hitzlsperger öffentlich bekannt gegeben, dass sie homosexuell sind. Beide Spieler haben über die Herausforderungen gesprochen, die damit verbunden sind, ein homosexueller Mann im Profifußball zu sein und über den Einfluss, den homophobe Witze, Sprache und Gesänge auf das Vertrauen und die Selbstachtung haben können.

Der Fußball verändert sich und immer mehr Menschen outen sich im professionellen Fußball als homosexuell. Aber wir haben noch immer einen weiten Weg vor uns, um sicherzustellen, dass Fußball ein offener Sport für alle Mitglieder der Gemeinschaft wird.

Deshalb bitten wir Sie, unseren Verein (Name des Vereins) im Rahmen der „Heroes of Football“-Kampagne dabei zu unterstützen, Vorurteile und Diskriminierung gegenüber LGBT-Personen zu bekämpfen. Zusammen können wir Fußball zu einem Sport machen, in dem alle willkommen sind.

Mehr Informationen unter:

  • www.heroesoffootball.eu
  • Facebook: @heroesofftbl
  • Twitter: @heroesofftbl
  • Instagram: heroesofftbl

Homophobe und diskriminierende Sprache: Melden Sie es!

Wenn Sie in unserem Verein homophobe oder anderweitig diskriminierende Sprache und Verhalten bemerken, melden Sie dies bitte unseren Vorstandsmitgliedern. Wir werden die Vorfälle zusammen mit allen Beteiligten verfolgen, um einen Weg zu finden, wie damit umgegangen werden kann.

Beispiel: Pressesprecher*in

Das heutige Spiel ist der “Heroes of Football“-Kampagne gewidmet. Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass alle in unserem Verein willkommen sind, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Unterstützen Sie die Kampagne und helfen Sie uns, eine Fußballumgebung zu schaffen, in der alle sein können, wer sie sind. Danke!

Soziale Netzwerke:

Hier finden Sie Tweets und Facebook-Posts zur Unterstützung der „Heroes of Football“-Kampagne.

Facebook:

(Name Verein / Organisation) unterstützt voller Stolz die Kampagne „Heroes of Football“. Zusammen können wir den Fußball zu einem Sport machen, in dem alle willkommen sind. Sind Sie dabei?

Mehr Informationen: www.heroesoffootball.eu #heroesofftb

(Name Verein / Organisation) ist es wichtig, dass sich alle im Verein willkommen fühlen. Daher unterstützen wir die „Heroes of Football“-Kampagne während des heutigen Spieltags.

Mehr Informationen: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Twitter:

(Name Verein / Organisation) unterstützt die Kampagne „Heroes of Football“. Fußball ist für alle da!

Mehr Informationen: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

it-flag

Calcio

In questa pagina potete trovare alcuni esempi di testi e immagini che potete utilizzare per la vostra comunicazione riguardo attività LGBT (Lesbica, Gay, Bisex e Trans). Potete adattare questi testi alle specifiche attività organizzate dalla vostra associazione.

Vi auguriamo il meglio per le vostre attività e le vostre campagne!

Esempio : Comunicazione web nel giorno della partita

Durante la partita odierna, (NOME DELLA SQUADRA) sostiene la campagna “Heroes of Football”. Con questo supporto, i nostri giocatori, lo staff, i volontari e il direttivo vogliono rafforzare il messaggio che tutti sono i benvenuti nella nostra squadra, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Durante le partite future organizzeremo le seguenti attività:

(più informazioni riguardo le attività della squadra)

Citazione di giocatori/staff/direttivo: “Io sostengo questa campagna perché….”

“Hereos of Football” è un progetto Europeo che ha come obiettivo quello di far sentire le persone LGBT accettate e al sicuro, dentro e fuori dal campo. Per questo, il progetto ha sviluppato degli strumenti come un gioco di realtà virtuale, un toolkit con spunti interessanti, un documentario europeo, ecc…

I pregiudizi e le discriminazioni nel calcio coinvolgono tutti, non solo le persone LGBT. Infatti, la maggior parte del linguaggio omofobo e degli abusi diretti a giocatori, manager, arbitri e tifosi, sono rivolti a persone eterosessuali. Questo però non significa che vada bene così.

Usare un linguaggio discriminatori nei confronti di qualcuno perché non ci piace il modo in cui giocano a calcio, gestiscono una squadra, arbitrano un partita o perché sostengono un’altra squadra è sbagliato. E’ contro la Legge e il Gioco e può essere un crimine, ma ancora più importante, può rendere il calcio un luogo intimidatorio e spiacevole per le persone.

Negli ultimi anni, calciatori professionisti come Robbie Rogers e Thomas Hitzlsperger hanno annunciato pubblicamente di essere gay. Entrambi hanno raccontato le difficoltà di essere un uomo gay all’interno del calcio professionistico e l’effetto che scherzi, linguaggi e cori anti-gay hanno sulla fiducia in sé e sull’autostima.

Il calcio sta cambiando e sempre più persone si stanno esponendo nel mondo professionistico. Tuttavia abbiamo ancora molta strada da fare per far sì che il calcio sia uno sport accogliente per tutti i settori della comunità-

E’ per questo che ti chiediamo di aiutare la nostra squadra (NOME DELLA SQUADRA) durante la nostra campagna “Heroes of Football” per contrastare i pregiudizi e le discriminazioni verso le persone LGBT. Insieme possiamo rendere il calcio uno sport che accoglie tutti!

Maggiori informazioni:

 

Linguaggio omofobo o discriminatorio: segnalalo!

Se ti accorgi che nella tua squadra ci sono comportamenti omofobi o discriminatori, segnalalo ad uno dei membri del direttivo. Indagheremo i fatti assieme alle persone coinvolte per capire come gestire la cosa.

Esempio: comunicazione orale

La partita di oggi è dedicate alla campagna “Heroes of Football”. Con questa campagna vogliamo dimostrare che tutti sono i benvenuti nella nostra squadra, a prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Sostieni questa campagna e aiutaci a creare un ambiente calcistico dove tutti possano essere chi vogliono. Grazie.

Social Media

Qui puoi trovare alcuni tweet e post di facebook a support della campagna “Heroes of Football”.

Facebook

(NOME DELLA SQUADRA7ORGANIZZAZIONE) sostiene la campagna “Heroes of Football”. Insieme possiamo fare del calcio uno sport dove tutti sono i benvenuti. Sei dei nostri? Maggiori informazioni www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Per (NOME DELLA SQUADRA/ORGANIZZAZIONE) è importate che tutti i sentano i benvenuti in squadra. Per questo sosteniamo la campagna “Heroes of Football” durante la partita di oggi”. Maggiori informazioni www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Twitter

(NOME DELLA SQUADRA/ORGANIZZAZIONE) sostiene la campagna “Heroes of Football”. Il calcio è per tutti! Maggiori informazioni www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

 

fr-be-flag

Football

Vous trouverez sur cette page quelques exemples de textes et de visuels que vous pourrez utiliser pour votre communication sur des actions de sensibilisations aux questions LGBT. Vous pouvez bine-sûr adapter les textes afin qu’ils soient adaptés aux actions spécifiques que votre club mettra en place.

Nous vous souhaitons un grand succès pour vos actions et campagnes.

Exemple de communiqué sur votre site Internet

Lors du match d’aujourd’hui, le (Nom de votre Club) soutiendra la campagne “Heroes of Football”. Par ce soutien, nos joueurs, notre staff, nos volontaires et nos administrateurs souhaitent envoyer le message que tout le monde est le bienvenu dans notre club, quelles que soient son orientation sexuelle ou son identité de genre. Les actions suivantes seront menées pendant ce match et dans le futur.

(Lister ici les actions mises en place)

Citation d’un joueur, d’un membre du staff ou d’un administrateur : “Je soutiens cette campagne parce que…”

 

Heroes of Football est un projet européen qui s’est donné pour but de rendre l’univers du football sûr et accueillant pour les LGBT dans les stades et ailleurs. Le projet a produit un jeu en réalité virtuelle, un kit pédagogique avec de nombreux conseils, un documentaire européen et bien d’autres choses.

Les préjugés et les discriminations dans le football nous affectent tous, pas seulement les personnes LGBT. En fait, la plupart du temps, les propos et injures homophobes proférées à l’encontre de joueurs, entraîneurs, officiels ou supporters ciblent en fait des personnes hétérosexuelles. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c’est sans gravité.

Les abus de langage discriminatoires dirigés vers quelqu’un dont on apprécie pas le style footballistique, le management d’équipe, la décision arbitrale, ou son soutien à une cause est une grave erreur. C’est contraire aux valeurs du Sport et cela peut constituer un délit pénal. Mais surtout, cela fait du football, un monde malsain et violent pour certaines personnes.

Ces dernières années les footballeurs professionnels Robbie Rogers et Thomas Hitzlsperger ont annoncé publiquement leur homosexualité. Tous deux ont témoigné des épreuves qu’ils avaient traversées en tant que footballeur ouvertement gay et l’impact sur leur confiance et leur amour-propre qu’avaient eu les blagues homophobes, les propos haineux tenus dans les clubs ou criés dans les stades.

Le monde du football évolue et de plus en plus de personnes révèlent leur homosexualité dans le milieu professionnel. Mais nous avons toujours du travail pour que ce sport soit accueillant pour tous.

C’est pourquoi, nous vous demandons d’aider le (Nom de votre Club) lors de cette campagne “Heroes of Football” pour combattre les préjugés et discriminations envers les LGBT. Ensemble, nous construisons un sport ouvert à toutes et tous.

Pour plus d’information :

 

Propos homophobes ou discrminatoires : témoignez !

Si vous êtes témoin dans notre club de propos ou de comportements homophobes, racistes ou discriminatoires signalez-le aux administrateurs. Nous tenerons de voir ce qu’il s’est produit auprès des personnes concernées et nous déciderons comment réagir.

 

Exemple d’annonce au micro lors d’un match :

Le match d’aujourd’hui est dédié à la campagne Heroes of Football. Par ce soutien à ce programme, nous voulons envoyer un message fort : tout le monde est le bienvenu dans notre club, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Aidez-nous àsoutenir cette campagne pour faire du football où chacun pourra être qui il est vraiment. Merci !

Réseaux sociaux

Vous trouverez ci-après des modèles de tweets et de publications Facebook pour soutenir la campagne Heroes of Football.

Facebook

Le (Nom de votre Club) est fier de soutenir la campagne Heroes of Football. Ensemble, nous pouvons construire un football où tout le monde est le bienvenu. Rejoignez-nous dans ce soutien. Pour plus d’info www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Pour le (Nom de votre Club), c’est important que chacun se sente chez lui le bienvenu. C’est pourquoi nous soutenons la campagne Heroes of Football à l’occasion du match d’aujourd’hui. Pour plus d’info www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Twitter

Le (Nom de votre Club) est fier de soutenir la campagne Heroes of Football. Le foot, c’est pour tout le monde ! Pour plus d’info www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

es-flag

Fútbol

En el siguiente documento se presentan ejemplos de que pueden ser utilizados en sus campañas sobre LGTB (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgenero). Se trata de textos e imágenes que pueden ser adaptados a las necesidades del club.

Os deseamos muchísima suerte con vuestras campañas!

Ejemplo: Comunicado en la página web para día de partido

Durante el partido el Club (Nombre del club) apoyará la campaña de “Heroes of Football”. El objetivo de esta iniciativa es que nuestros jugadores, equipo, voluntarios y la junta directiva muestren su apoyo y se nos perciba como un frente unido que da la bienvenida a todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Para lograrlo, tanto en el partido de hoy como en el futuro, llevaremos a cabo los siguientes pasos:

(Rellenar información sobre las iniciativas del club)

Citar a un jugador/miembro del equipo/ miembro de la junta: ‘Apoyo esta iniciativa porque…’

Cualquier tipo de discriminación o perjuicio es un problema a erradicar, y, en nuestro caso, el lenguaje homofóbico y abusos de este carácter nos afecta a todos, dentro y fuera del campo.

De ahí la importancia de Heroes os Football, proyecto a nivel europeo cuyo propósito es hacer que el colectivo LGTB se sienta bienvenido y apoyado, dando además ejemplo de respeto y apoyo social a este colectivo. Para ello se ha desarrollado varias estrategias que, entre otras, incluyen un juego de realidad virtual, herramientas con consejos y conceptos interesantes, un documental europeo, etc.

Los prejuicios y la discriminación nos afecta a todos, no solo al colectivo LGTB. De hecho muchos de los insultos, el uso de lenguaje homofóbico y los abusos dirigidos a jugadores, directivos, árbitros y fans, van dirigidos hacia personas heterosexuales, lo cual no lo justifica.

El uso de lenguaje discriminatorio y ofensivo dirigido hacia alguien solo porque no te gusta la manera en la que juega futbol, dirige un equipo, arbitra un partido o por apoyar un determinado equipo va en contra de las reglas del juego y puede ser considerado una ofensa legislativa. Pero por encima de todo puede causar que no todo el mundo se sienta a gusto y hacer que el futbol se convierta en algo desagradable para determinadas personas.

Hace un par de años jugadores profesionales como Robbie Rogers y Thomas Hitzlsperger anunciaron públicamente su homosexualidad. Ambos jugadores han hablado sobre los obstáculos que se encontraron siendo homosexual en el mundo del futbol profesional y el impacto negativo que puede tener el uso de lenguaje discriminativo o bromas acerca de la homosexualidad sobre la autoestima y la autoconfianza de las personas pertenecientes al colectivo LGTB.

El panorama dentro del futbol está cambiando y cada vez son más los que se atreven a hablar abiertamente acerca de su orientación sexual dentro del mundo del futbol profesional. Pero todavía queda un largo camino por recorrer si queremos asegurar que el futbol sea un deporte que apoya y da la bienvenida a todos.

Para ello os pedimos vuestra colaboración y apoyo hacia nuestro club (nombre del club) durante la campaña de Heroes of Football, para romper con prejuicios y erradicar la discriminación hacia el colectivo LGTB. ¡Juntos podemos hacer del futbol un deporte de inclusión para todos!

Para más información:

Uso de lenguaje homofóbico o discriminatorio: ¡No te quedes callado!

Si notas el uso de lenguaje o comportamiento homofóbico o discriminatorio en el club, por favor házlo saber a cualquier miembro de la directiva. Nosotros nos encargaremos de llegar al fondo del asunto y hablar con los miembros implicados para poder llegar a una solución.

Ejemplo: Comunicado del portavoz para el partido

El partido de hoy tendrá como objetivo la campaña de Heroes of Football. Con esta iniciativa queremos presentar un frente unido y mostrar que en nuestro club todo el mundo es bienvenido, sin importar la condición sexual o la identidad de género. Apoya la campaña y ayúdanos a crear un entorno en el que todas las personas puedan sentirse libres para ser ellos mismos. ¡Muchísimas gracias!

Social media

Aquí puedes encontrar ejemplos de tweets y posts de Facebook para apoyar la campaña de Heroes of Footbal.

Facebook

(Nombre del club u organización) se enorgullece de apoyar la campaña de Heroes of Football. Juntos podemos lograr hacer del futbol un deporte de inclusión para todo el mundo. ¿Contamos con tu apoyo? Para más información: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Es importante para nosotros que todo el mundo se sienta bienvenido y a gusto en (nombre del club u organización). ¡Por ello apoyamos la campaña de Heroes of Football y lo (ponemos en práctica) demostramos en el partido de hoy!

Para más información: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Twitter

Nombre club u organización) nos enorgullece apoyar la campaña Hereos of Football. ¡El futbol es para todos! Para más información: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

(Nombre club u organización) nos enorgullecemos de apoyar la campaña Hereos of Football. El futbol es para todos! Para más información: www.heroesoffootball.eu #heroesofftbl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com